Monday, February 7, 2011

Dialog tetang Ajaran Tarekat (2)


Salam kembali, :)

mari kita mulakan Bab yang pertama..

1. Apakah erti Tarekat?

"Dalam ilmu Tasawuf diterangkan ,bahawa erti Tarekat ialah jalan atau petunjuk atau perbuatan untuk melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah saw serta dikerjakan oleh para sahabat, para Tabi'in , para Tabi'it-Tabi'in,dan seterusnya turun-temurun sampai kepada guru Mursyid, para-ulama secara bersambung dan serantai hingga pada masa kini"


Dalam ilmu Tasawuf bahawa Sunnah Nabi itu harus dilakukan dengan Tarekat. sesuai dengan maksud tersebut Rasulullah saw , bersabda :

"Syariat itu ucapanku, Tarekat itu perbubatanku , Hakikat itu merupakan tingkah laku daripadaku , dan Ma'rifat itu pokok dasar (modal) atau pangkal kekayaan (baik zahir mahupun batin)" (Hadis Riwayat Anas bin Malik)"


Dengan demikian dapatlah di-ertikan bahawa semua bimbingan petunjuk guru itu dinamakan Tarekat. Dan guru pertama umat Islam ialah Nabi Muhammad saw. Setelah Nabi wafat diteruskan oleh pewarisnya, Yakni Sabahat/Ulama. Para Ulama itu penerima/pemegang amanat para Rasul Allah. dan mempunyai kedudukan tersendiri, kedudukan yang tidak mudah dicapai oleh sebarangan orang. Hadis menerangkan :


"Para Ulama itu adalah pewaris para Nabi" (Hadis riwayat Turmudzi)
Tarekat itu merupakan saluran dari pada Tasawuf . Prof Dr Aboebakar Aceh mengerti-kan Tarekat itu sebagai ;
"Tarekat iaitu jalan menuju kepada Tuhan yang dapat membawa manusia itu kebahagiaan dunia dan akhirat"

Sedangkan Prof. Dr Buya Hamka , mengatakan ;

"maka dia antara makhluk dan Khaliq itu ada perjalanan yang harus kita tempuh . Inilah yang kita katakan Tarekat"

Dengan beberapa pengertian para Ulama di atas, jelas bagi kita bahawa Tarekat itu sesuatu jalan atau cara yang ditempuh oleh seseorang menganutnya (Islam) untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, dalam mencari redha-Nya dalam bentuk ibadah secara khusus baik zahir ataupun batin. Demikianlah Tarekat itu merupakan tindak lanjut dalam perkembangan Tasawuf yang makin hari makin meningkat jumlah pengikutnya. (dari Ulama kini hingga kepada Ulama depan , InsyaAllah)Tarekat bukanlah aliran kepercayaan atau aliran kebatinan, tetapi Tarekat adalah sebahagian didalam ajaran Islam yang Terpenting. Disimpulkan atas tiga dasar ajaran pokok , sesuai seperti yang tetulis didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ;

"Islam , Iman , Ehsan"


Untuk mengetahui Islam pelajarilah ilmu FighUntuk mengetahui Iman pelajarilah ilmu Usuluddin danUntuk mengetahui Ehsan pelajarilah ilmu Tasawuf/Tarekat , iaitu jalan yang harus ditempuh oleh setiap Muslim untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya, dengan mahhabah, serta melakukan ibadah kepada Allah swt yang seakan-akan melihat kepada-Nya. sebagaimana yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad saw dengan bentuk persoalan/pertayaan .... "Ajarilah aku tetang Ehsan". kemudian dijawab baginda(saw) :

"Bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya , walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya , namum sesungguhnya Allah melihat engkau" (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)


Dengan perkataan lain , setiap saat diri kita setiasa dipantau/dikawal kerana Allah swt berada di sisi kita sehingga terhindar dari pekara-pekara yang tidak baik. Bila Islam sebagai pembinaan dan Iman sebagai dasat pemikiran maka Ehsan merupakan dasar tujuan , tujuan akhir hayat manusia , kerana itu ber-Tasawuf/ber-Tarekat-lah agar tercapai tiga dasar Dienul Islam yang kukuh tidak terpisah antara tiga pekara asas tadi.


Dari sekian banyak Tarekat Islam , terdapat hanya dua metode jenis pengamalan zikir yang dibawa oleh pengamal Tarekat iaitu zikir kepada Allah secara "Jahar" (dibaca keras) dan secara "Khafi" (yang diingatkkan dalam hati). Kedua-duanya harus diamalkan secara terpadu , kosisten dan teratur , maksudnya untuk selalku mendekatkkan diri kepada Allah swt , mempertebalkan Iman, memperkukuhkan benteng pertahanan bathiniah dari segala godaan syaitan dan nafsu angkara murka serta pengaruh-pengaruh yang negatif, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi ;

"Orang kuat imannya ia mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya , kerana hai diisi dengan zikirulllah , ingat selalu hanya kepada Allah swt" (Al Hadis)

Demikianlah Syariat dan Hakikat yang keduanya tidak boleh dipisahkan.

2 Apakah erti Tasawuf ?Jawab :

"Tasawuf itu berasal dari kata "Shafa" (bersih) , sifat/ciri-cirinya adalah kebersihan (kesucian) hati . Kesucian hati dengan mengikhlaskan pengabdian hanya kepada Allah Azza wa Jalla"

Tasawuf adalah bagai lautan besar zikir "LAA ILAAHA ILLALLAH" , dan Ibadah yang tidak disertakan dengan zikir (ingat) kepada Allah swt adalah gerak-geri yang kosong atau hampa. Oleh kerana itu Allah swt telah memperingatkan kita di dalam Al-Quran"


fawaylun lilmushalliina


alladziina hum 'an shalaatihim saahuunaErtinya :"Celakalah mereka yang mengerjakan solat yang lalai dalam mengerjakan solatnya" (Surah Al-Maa'un 107 : 4-5)

Maksudnya dia melakukan solat hanya dengan fizikal dan tidak dipengaruhi pada hatinya. Fizikal mengadap ke Kiblat tetapi hati tidak khusyuk, atau lalai dan mungkin acuh tak acuh akan waktu solatnya ( selalu sahaja melewatkan solat bahkan mungkin terlepas waktu). Sedangkan unsur-unsur didalam Tasawuf adalah : tawakal , sabar , tekun , khusyuk beribadat dengan menumpukan hati hanya kepada Allah swt.  • Bertasawuf akan membantu kita agar selalu menjaga dan sentiasa mengingati Allah swt.
  • Bertasawuf juga membantu kita membersihkan hati dan bermujahadah kepada Allah swt.
  • Bertasawuf bermaksud menghias diri dengan akhlak yang terpuji dan melepaskan diri dari akhlak yang tercela , juga mendekatkan diri kepada Allah seru sekalian alam.
  • Bertasawuf adalah orang yang ingin hatinya dibersihkan Allah dan ingin dimasukkkan dalam hakikat/hakekat "orang yang ingin merasakan lazatnya berzikir kepada Allah swt."
  • Bertasawuf dengan kata lain : Permulaannya ma'arifatullah dan akhirnya mentauhidkan hanya kepada Allah swt.


Jadi dengan melaksanakan ajaran Tasawuf Islam ber-erti ia telah mengikuti jalan lurus yang telah ditempuh oleh keempat golongan , iaitu :


1. Para Nabiyulllah

Yang merupakan utusan pertama dan utama kepada umat manusia , kerana mereka telah ditempatkan dan menempatkan diri pada kedudukan tertinggi didalam pengabdian diri kepada Allah swt. Memikul tugas agung iaitu memimpin umat ke jalan yang lurus yang ditunjukiNya dan berhadapan dengan beraneka ragam,derita,cubaan dengan Imanan yang teguh terhadap pertolongan Allah swt.

2. Para Sahabat

Para Sahabat Karib Nabi Muhammad saw iaitu : Abu Bakar Siddiq , Umar , Uthman dan Ali bin Abi Talib. Cintan mereka kepada Nabi Muhammad saw , melebihi cinta kepada anak dan isteri-isteri mereka. Iman mereka tidak tergoyang walau dalam keadaan bagaimanapun. Mereka ini benar-benar menjadi tangan kanan Nabi Muhammad saw dalam men-syiarkan serta mengembangkan agama Islam sehingga menjadi meliputi hampir 2/3 dunia.


3. Para Waliyullah

Yakni mereka yang pada masa hidupnya lebih banyak mengikuti jejak sahabat Nabi Muhammad saw . Selalu menumpukan segala ingatan , perasaan dan tujuannya itu semata-mata kerana Allah/zikirullah , rasa cinta mereka terhadap Allah swt sangatlah dalam.

4. Orang-orang yang soleh

Golongan yang keempat terdiri daripada orang beriman yang mengikuti jejak langkah ketiga-tiga golongan sebelumnya dan memiliki ke"ahlian" tertentu. Keahlian bukan hanya untuk kepentingan diri serta keluarganya , tetapi kerana kemanusiaan dan agama (segala tindak tanduk mereka hanyalah kerana ingin lebih dekat dengan Allah swt) , selanjutnya umat islam yang mengikuti jejak pendahulu iaitu golongan "berempat" sesebelum ini. Mereka ini juga tidak kenal penat lelah atau derita melainkan ingin mendapatkan redha Allah swt semata-mata.


Sejalan dengan firman Allah swt ;


faman yuridi allaahu an yahdiyahu yasyrah shadrahu lil-islaami waman yurid an yudhillahu yaj'al shadrahu dhayyiqan harajan ka-annamaa yashsha''adu fiialssamaa-i kadzaalika yaj'alu allaahu alrrijsa 'alaa alladziina laa yu/minuuna


Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya [ayat ke-34], niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (Surah Al- An'aam 6 : 125)

Dari segi manfaatnya Tasawuf merupakan dasar pokok kekuatan batin , pembersih jiwa , pemupuk iman , penyubur amal soleh , semata-mata mencari keredhaan Allah swt . Tasawuf juga memperkuat daya juang manusia dengan sifat ; sabar , syukur , redha ,ikhlas sikap ramah , muka jernih dan bermoral luhur yang ksemuaanya itu adalah sifat-sifat yang tinggi nilainya. Orang yang lapang dadanya akan menerima Tasawiuf Islam sebagai tanda memperoleh hidayah dari Allah swt , dan sebaliknnya yang masih merasa berat untuk menerima sebagai pandangan hidupnya , agar dituntut untuk terus berusaha meraih petunjuk Tasawuf/Tarekat itu. InsyaAllah.


Waallahualam.


bersambung insyaAllah...

No comments: